Search
Close this search box.
     
{ticket_id} تبدیل به آیدی تیکت
{site_name} تبدیل به نام وبسایت
{agent_name} تبدیل به نام پشتیبان
{agent_first_name} تبدیل به نام کوچک پشتیبان
{agent_last_name} تبدیل به نام خانوادگی پشتیبان
{agent_email} تبدیل به آدرس ایمیل پشتیبان
{client_name} تبدیل به نام مشتری
{client_first_name} تبدیل به نام کوچک مشتری
{client_last_name} تبدیل به نام خانوادگی مشتری
{client_email} تبدیل به آدرس ایمیل مشتری
{author_name} تبدیل به نام نویسنده
{author_first_name} تبدیل به نام کوچک نویسنده
{author_last_name} تبدیل به نام خانوادگی نویسنده
{author_email} تبدیل به آدرس ایمیل نویسنده
{ticket_title} تبدیل به نام فعلی تیکت
{ticket_link} یک لینک به تیکت نمایش می دهد
{ticket_url} آدرس URL را فقطبه تیکت نمایش می دهد.
{ticket_admin_link} نشان دادن لینک به تیکت مشخصات در پنل وردپرس (برای تیم پشتیبانی)
{ticket_admin_url} نشان دادن آدرس فقط (نه یک لینک)برای اطلاعات تیکت (برای تیم پشتیبانی)
{date} تبدیل به تاریخ فعلی
{admin_email} تبدیل به ایمیل ادمین وردپرس (در حال حاضر: admin@academyapply.com)
{message} تبدیل به محتوای تیکت یا محتوای پاسخ
آدرس

به زودی همکاران و مشاوران ما با شما تماس میگیرند